U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

ONTWERPEN 

  klik op het figuur om de link te openen
TECHNISCHE GEGEVENS                                                  www.eaton.nl 
Eaton is een wereldwijde technologieleider in elektrische producten, systemen en diensten. 
Eaton heeft een naslagwerk gemaakt boordevol informatie over elektrotechnische installaties. Hier volgt een greep uit de informatie die te vinden is: SI-eenheden, elektrotechnische symbolen, kleurcodes van weerstanden + condensatoren + D-patronen, energietransformatoren, installaties volgens de NEN 1010, stroomstelsels, beschermingsklassen, kenmerken van elektrisch materieel, leidingen en bijbehoren, schakel + verdeelinrichtingen, wartelmaten, aandraaimomenten, belastingen, inschakelstromen cos ϕ verbetering, kortsluitstromen, selectiviteit, aardlekbeveiliging, levensloopbestendige woninginstallaties, middenspanningsschakel + verdeelsystemen en laagspanningscomponenten (en nog meer).

Bron: EATON - Technische gegevens 7e editie, november 2008
 
 
 


HOGERE HARMONISCHEN - SIMULATIE         www.meettechniek.info

Met deze simulatie kunnen de effecten van hogere harmonischen zichtbaar gemaakt worden.
De golfvorm welke hiernaast is afgebeeld betreft een zuivere sinusvorm, met daarbij de volgende harmonischen:
- derde harmonische met 1/3 amplitude t.o.v. de zuivere sinus
- vijfde harmonische met 1/5 amplitude t.o.v. de zuivere sinus
- zevende harmonische met 1/7 amplitude t.o.v. de zuivere sinus
Het resultaat gaat naar een blokgolf toe.

Met de schuifregelaars aan de onderzijde kunnen harmonischen ingekoppeld worden).

Bron: meettechniek.info - Hoe en waarom elektronica metingen
 
 
 
 
 

12345678901234567891234567890123